KOMMANDE ÅRSSKIFTE 2017/2018 blir  Bjuråker Norrbo och Delsbo Fiskevårds-områden ett gemensamt fiskevårdsområde under namnet DELLENBYGDENS FISKE-VÅRDSOMRÅDE.