NYUTSATT DELLENÖRING

 

NYUTSATT DELLENÖRING                  NJUPFATET, MJUSJÖN, GÄDDTJÄRN, OTTERTJÄRN, BERGTJÄRN, SVARTTJÄRN OCH MÅNDAGSTJÄRN